Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ" підтверджено на рівні 4

17.10.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ" на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений збереженням високих показників капіталізації фінансової установи, капітал забезпечує часткове покриття кредитно-інвестиційних ризиків. Банк дотримується регулятивних вимог та вчасно виконує свої зобов’язання перед клієнтами та контрагентами. Ліквідність Банку перебуває на прийнятному рівні, але її обсяг покриває поточні зобов’язання не повністю. Однак в разі необхідності, на думку IBI-Rating, фінансова установа може розраховувати на підтримку з боку власників. Уразливість Банку до кредитного ризику підвищується внаслідок суттєвої залежності від основних позичальників, що, на думку IBI-Rating, також може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію, а також чинить тиск на якість активів. Зберігається концентрація ресурсної бази за основними кредиторами. Основною складовою ресурсної бази є кошти клієнтів. Протягом аналізованого періоду діяльність Банку була прибутковою, показники ефективності діяльності перебували на прийнятному рівні.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами; покращення якості кредитного портфеля та зниження його концентрації за основними позичальниками, успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, подальше зниження чистого операційного доходу та показників ефективності діяльності; а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ", в тому числі: річна фінансова звітність за 2012-2013 рр. та січень-вересень 2014 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua