Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "Банк Руский Стандарт" підтверджено на рівні 5+

16.09.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "Банк Руский Стандарт" на рівні 5+ (відмінна надійність).

ПАТ "Банк Руский Стандарт" вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами, а також регулятивні вимоги. Банк має достатню капіталізацію, про що свідчать достатні фактичні значення економічних нормативів адекватності капіталу. На думку Рейтингового агентства, у разі необхідності Банк може розраховувати на підтримку з боку власника, про що свідчить залучення додаткових коштів та збільшення питомої ваги коштів власника у структурі зобов’язань Банку, що важливо з огляду на уразливість Банку до кредитного ризику через роботу у ризикованому сегменті споживчого кредитування в умовах погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни. Якість власного капіталу фінансової установи залишається доброю. Також у І півріччі поточного року Банк покращив якість активів в першу чергу шляхом списання значного обсягу проблемних активів за рахунок сформованих резервів. Але в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів IBI-Rating не виключає погіршення обслуговування кредитної заборгованості клієнтами. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно строковими вкладами фізичних осіб, забезпечуючи добру диверсифікацію клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Іншою вагомою складовою зобов’язань Банку виступають кошти акціонера у вигляді міжбанківських кредитів, субординованого боргу та депозитів. Діяльність Банку протягом аналізованого періоду залишається прибутковою, а показник ефективності діяльності - високим.

Позитивно на рейтинг можуть вплинути: збільшення статутного капіталу, покращення якості клієнтського кредитного портфеля. Негативно на рейтинг можуть перш за все вплинути: ризик країни, а саме погіршення політичної та економічної ситуації в Україні, що може спричинити погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку та зниження якості активів.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "Банк Руский Стандарт", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010-2013 рр. та І півріччя 2014 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2014 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua