Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" підтверджено на рівні 4

12.01.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Рівень рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" обумовлений достатньою капіталізацією, про що свідчать достатні фактичні значення економічних нормативів адекватності капіталу. Якість власного капіталу фінансової установи залишається доброю. ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами та регулятивні вимоги. Ліквідність фінансової установи підтримується на достатньому рівні. Обсяг високоліквідних активів перебуває на невисокому рівні та не покриває в повному обсязі поточні зобов’язання. Однак, на думку IBI-Rating, в разі необхідності Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. Протягом січня-листопада 2014 року спостерігається деяке погіршення якості активів. Уразливість Банку до кредитного ризику підвищується внаслідок деякої залежності від основних позичальників, що, на думку IBI-Rating, в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію фінансової установи. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, сформовані коштами як юридичних, так і фізичних осіб. Все ще має місце концентрація ресурсної бази за основними кредиторами, що обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує його уразливість до ризику ліквідності. Загалом протягом аналізованого періоду діяльність Банку була прибутковою, а показники ефективності діяльності перебували на прийнятному рівні.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ", в тому числі: фінансова звітність за січень-листопад 2014 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua