Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" підтверджено на рівні 4 (висока надійність)

18.09.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" на рівні 4 (висока надійність).

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений достатньою капіталізацією ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ", про що свідчать достатні фактичні значення економічних нормативів адекватності капіталу. Якість власного капіталу фінансової установи залишається доброю. Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами, дотримується регулятивних вимог та стабільно підтримує необхідний розмір коштів на коррахунку в НБУ. Ліквідність підтримується на достатньому рівні. На думку IBI-Rating, Банк може розраховувати на підтримку з боку власників, про що свідчить збільшення статутного капіталу на 200 млн. грн. У І півріччі поточного року спостерігається деяке погіршення якості активів. Крім того, уразливість Банку підвищується за рахунок значної залежності від основних позичальників, що, на думку Рейтингового агентства, в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію Банку. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються як коштами юридичних, так і приватних осіб, але наявність суттєвої концентрації ресурсної бази, обмежуючи тим самим фінансову гнучкість Банку, підвищує уразливість до ризику ліквідності. Діяльність Банку була прибутковою, показники ефективності діяльності зросли завдяки фондуванню кредитних операцій дешевим ресурсом.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ", в тому числі: річна фінансова звітність за червень-грудень 2013 року та І півріччя 2014 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2014 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua