Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "БАНК ФОРВАРД" підтверджено на рівні 5+

11.11.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "БАНК ФОРВАРД" на рівні 5+ (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу ПАТ "БАНК ФОРВАРД" обумовлений збереженням достатнього рівня капіталізації - рівень капіталу забезпечує покриття кредитно-інвестиційних ризиків. Незважаючи на зміну власників, Банк продовжує вчасно та в повному обсязі виконувати свої зобов’язання перед кредиторами та регулятивні вимоги. Також, на думку Рейтингового агентства, у разі необхідності Банк може розраховувати на підтримку з боку нових власників фінансової установи, що важливо з огляду на уразливість Банку до кредитного ризику через роботу у ризикованому сегменті споживчого кредитування в умовах погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни. Якість власного капіталу фінансової установи залишається доброю. В умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів IBI-Rating не виключає погіршення обслуговування кредитної заборгованості клієнтами, що спостерігається у всій банківській системі. Основною складовою ресурсної бази фінансової установи залишаються кошти клієнтів, сформовані переважно коштами фізичних осіб. Це забезпечує добру диверсифікацію клієнтського депозитного портфеля, однак в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в Україні несе потенційну загрозу погіршення ліквідності. Діяльність Банку залишається прибутковою, показник ефективності діяльності перебуває на високому рівні.

Позитивно на рейтинг можуть вплинути: збільшення статутного капіталу, покращення якості клієнтського кредитного портфеля. Негативно на рейтинг можуть перш за все вплинути ризики країни, а саме погіршення політичної та економічної ситуації в Україні, що може спричинити погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку та зниження якості активів.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "БАНК ФОРВАРД", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010-2013 рр. та січень-вересень 2014 року, планові показники діяльності на 2014 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua