Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "АПЕКС – БАНК" підтверджено на рівні 4

25.12.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "АПЕКС – БАНК" на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "АПЕКС – БАНК" обумовлений високим рівнем капіталізації фінансової установи, про що свідчать досить високі значення нормативів адекватності капіталу. Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами та регулятивні вимоги. Ліквідність Банку підтримується на достатньому рівні. Обсяг високоліквідних активів покриває поточні зобов’язання в повному обсязі, але їхня якість задовільна, оскільки вони складаються переважно з залишків на поточних рахунках в інших банках. Крім того, на думку Рейтингового агентства, в разі необхідності Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. З початку року спостерігається погіршення якості активів. Уразливість Банку до кредитного ризику підвищується внаслідок значної залежності від основних позичальників, що, на думку Рейтингового агентства, в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію Банку. Кредитування переважно корпоративних клієнтів зумовлює залежність Банку від фінансового стану його найбільших клієнтів та, відповідно, підвищує чутливість до кредитного ризику. Уразливість Банку до валютного ризику підвищується через значний обсяг валютних кредитів, наданих позичальникам, які не мають валютних надходжень, що в умовах девальвації національної валюти підвищує окремі фінансові ризики та ймовірність майбутніх втрат. Проте позичальники поступово переводять кредитну заборгованість у національну валюту. У другому півріччі поточного року якість ресурсної бази суттєво покращилася і стала класичною для банківської системи, в якій основною складовою є кошти клієнтів, сформовані переважно строковими коштами фізичних осіб. Разом з тим в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в країні це несе потенційну загрозу погіршення ліквідності Банку. Значна концентрація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками обмежують фінансову гнучкість Банку та підвищують уразливість до ризику ліквідності. Загалом упродовж аналізованого періоду діяльність Банку була прибутковою. При цьому збільшення чистого операційного доходу, зокрема за рахунок здійснення торгових операцій з валютою, дало можливість Банку покращити показники ефективності діяльності.

Позитивно на рівень рейтингу можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками; зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників, успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на рівень рейтингу можуть вплинути: зниження платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, зниження показників ефективності діяльності, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "АПЕКС – БАНК", в тому числі: фінансова звітність за січень-листопад 2014 р., планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua