Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" підтверджено на рівні 4

15.10.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений достатньою капіталізацією ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК", про що свідчать достатні фактичні значення економічних нормативів адекватності капіталу. Якість власного капіталу Банку залишається доброю, та він в повному обсязі покриває кредитно-інвестиційні ризики. На думку IBI-Rating, Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. Фінансова установа вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання та регулятивні вимоги. Ліквідність Банку підтримується на прийнятному рівні. Уразливість ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" до кредитного ризику підвищується існуючою залежністю від декількох позичальників, що, на думку Рейтингового агентства, в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в країні може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію Банку. Якість активів фінансової установи залишається доброю. Також через значний обсяг портфеля цінних паперів та існуючу кількість емітентів підвищується уразливість Банку до ринкових ризиків. Основною складовою ресурсної бази є кошти клієнтів, втім існуюча кількість клієнтів зумовлює її залежність від основних кредиторів та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, обмежуючи фінансову гнучкість та підвищуючи уразливість до ризику ліквідності. Протягом аналізованого періоду діяльність Банку була прибутковою, показники ефективності діяльності Банку перебували на прийнятному рівні.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників за збереження його доброї якості; зниження обсягу та концентрації портфеля цінних паперів за емітентами. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, зниження якості портфеля цінних паперів, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2013 рік та I півріччя 2014 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua