Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ АКБ "Львів" підтверджено на рівні 5

16.10.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ АКБ "Львів" на рівні 5 (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу надійності банківських вкладів обумовлений збереженням прийнятного рівня капіталізації ПАТ АКБ "Львів", хоча рівень капіталу лише частково забезпечує покриття кредитно-інвестиційних ризиків. Фінансова установа вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання та регулятивні вимоги. На думку Рейтингового агентства, Банк може розраховувати на підтримку з боку власників, що відбувалося не раз, зокрема нещодавно капітал Банку збільшено на 7,5 млн. грн. Ліквідність ПАТ АКБ "Львів" підтримується на достатньому рівні, її обсяг повністю покриває поточні зобов’язання. Уразливість Банку до кредитного ризику підвищується через суттєву залежність від основних позичальників, що, на думку IBI-Rating, в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів також може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію фінансової установи, а також чинить тиск на якість активів. Наявність валютних кредитів, наданих ще до 2009 року клієнтам, які не мають валютних надходжень, підвищує ризики та ймовірність майбутніх втрат. Основною складовою ресурсної бази фінансової установи залишаються кошти клієнтів, сформовані переважно коштами фізичних осіб, що забезпечує добру диверсифікацію клієнтського депозитного портфеля. Разом з тим в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації це несе потенційну загрозу погіршення ліквідності. У вересні 2014 року Банк отримав прибуток, який компенсував отримані протягом січня-серпня поточного року збитки. Таким чином, станом на початок жовтня діяльність Банку була прибутковою, однак обсяг отриманого прибутку незначний, внаслідок чого показники ефективності діяльності залишилися на низькому рівні.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами; покращення якості кредитного портфеля та зниження його концентрації за основними позичальниками, підвищення операційного доходу та показників ефективності діяльності, успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, зниження чистого операційного доходу та показників ефективності діяльності; а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ АКБ "Львів", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2013 рр. та січень-вересень 2014 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua