Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів АТ "Ощадбанк" підтверджено на рівні 6

30.10.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів АТ "Ощадбанк" на рівні 6 (виняткова надійність).

Підтверджений рівень рейтингу АТ "Ощадбанк" обумовлений державною гарантією повернення банківських вкладів, згідно зі ст. 57 Закону України "Про банки та банківську діяльність" зі змінами та доповненнями, а також, відповідно, ключовою роллю фінансової установи у реалізації державних програм. Капіталізація Банку перебуває на достатньому рівні. Має місце деяке погіршення якості активів. Уразливість Банку до кредитного ризику підвищується внаслідок існуючої залежності від фінансового стану окремих позичальників, що може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію. Ресурсна база диверсифікована за джерелами залучення коштів, однак основною її складовою є кошти клієнтів, зокрема фізичних осіб. Протягом аналізованого періоду діяльність АТ "Ощадбанк" була прибутковою, показники ефективності діяльності перебували на високому рівні.

Позитивно на рівень рейтингу можуть вплинути: покращення якості кредитного портфеля та зниження його концентрації за основними позичальниками. Негативно на рівень рейтингу можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності), зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, що може негативно позначитися на фінансових показниках, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ "Ощадбанк", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010–2013 рр. та за січень-вересень 2014 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua