Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів АТ "КБ "СОЮЗ" підтверджено на рівні 4

09.10.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів АТ "КБ "СОЮЗ" на рівні 4 (висока надійність).

АТ "КБ "СОЮЗ" вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання та регулятивні вимоги. Капіталізація Банку перебуває на прийнятному рівні, але капітал лише частково забезпечує покриття кредитно-інвестиційних ризиків. На думку IBI-Rating, Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. Ліквідність фінансової установи підтримується на достатньому рівні, у тому числі й за рахунок залучення ринкового фондування. Уразливість Банку до ризику ліквідності підвищується через обмежену збалансованість активів та пасивів за строками до погашення. Спостерігається погіршення якості активів, що, на думку Рейтингового агентства, разом із значною залежністю від основних позичальників в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію фінансової установи. Наявність валютних кредитів, наданих клієнтам, які не мають валютних надходжень, несе для Банку ризики та ймовірність майбутніх втрат. Має місце концентрація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Упродовж аналізованого періоду діяльність Банку була прибутковою, хоча суттєве зменшення обсягу чистого операційного доходу призвело до зниження показників ефективності діяльності, які наразі перебувають на низькому рівні.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання залежності Банку від міжбанківського ринку, зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості та подальше зниження показників ефективності діяльності, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ "КБ "СОЮЗ", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2013 рр. та І півріччя 2014 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2014 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницкая
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua