Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів АТ "АРТЕМ-БАНК" підтверджено на рівні 4

13.10.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів АТ "АРТЕМ-БАНК" на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений збереженням достатнього рівня показників капіталізації Банку. АТ "АРТЕМ-БАНК" вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання та регулятивні вимоги. На думку Рейтингового агентства, Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. Обсяг високоліквідних активів Банку перебуває на достатньому рівні. Протягом аналізованого періоду якість активів фінансової установи суттєво погіршилася. Існуюча залежність від основних позичальників підвищує уразливість Банку до кредитного ризику, що, на думку Рейтингового агентства, в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів може чинити тиск на капіталізацію та ліквідність. Рейтингове агентство відмічає суттєву концентрацію ресурсної бази за основними кредиторами. Показники ефективності діяльності фінансової установи перебувають на низькому рівні, Банк демонструє прибуткову діяльність.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами; покращення якості кредитного портфеля та зниження його концентрації за основними позичальниками, підвищення операційного доходу та показників ефективності діяльності, успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, подальше зниження чистого операційного доходу та показників ефективності діяльності; а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ "АРТЕМ-БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2009-2013 рр. та січень-вересень 2014 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua