Друк

Рейтинг інвестиційної привабливості міста Луганська визначено на рівні invА-

16.08.2013

IBI-Rating повідомляє про визначення рейтингу інвестиційної привабливості міста Луганська на рівні invА- (висока інвестиційна привабливість).

При визначенні рейтингу інвестиційної привабливості міста було враховано виважену фінансову та бюджетну політику, а також наявність формалізації довгострокових стратегій та планів розвитку міста і досвід його співпраці з інвесторами. Цілеспрямованість дій та високий ступінь консолідації місцевої влади сприяють створенню умов для інвестиційної діяльності на території міста. Розподіл функцій в сфері залучення інвестицій між виконавчими органами Луганської міської ради є досить типовим і притаманним більшості муніципалітетів України, як і система надання пільг та гарантій для інвесторів. Остання в значній мірі залежить від змін державного законодавства. Вдале географічне положення міста та природно-кліматичні умови надають додаткові можливості для інвесторів, які дещо обмежені проблемами екологічного характеру. Також місту притаманна розвинена інженерно-транспортна інфраструктура, проте збереження високих показників її зношеності потребує здійснення значних капітальних вкладень, що підвищує ймовірність зростання боргових зобов’язань міста.

Луганськ демонструє, переважно, вищі за середні по країні показники економічного розвитку за наявного потенціалу для зростання в ряді секторів економіки. Однак недостатній розвиток власних фінансових інституцій обмежує можливості місцевого бюджету брати активну участь в реалізації масштабних інвестиційних проектів. Ступінь економічного розвитку міста впливає на його демографічні показники. Як і в більшості міст нашої держави, чисельність мешканців продовжує скорочуватися та спостерігається їхнє старіння. Проте завдяки активній соціальній політиці місцевої влади та статусу міста в регіоні темпи відтоку населення почали знижуватися, а в 2012 р. вперше було відмічено приріст, незважаючи на низькі показники доходів населення. На сьогоднішній день місто достатньо забезпечене закладами охорони здоров’я, освіти та культури, а наявність наукових закладів, які мають загальноукраїнське значення, сприяє розвитку наукового потенціалу міста.

Позитивно на рейтинг можуть вплинути: вдосконалення нормативної бази та успішна реалізація базових програм розвитку міста, зростання більшості показників соціально-економічного розвитку, покращення стану інфраструктури. Негативно на рейтинг можуть вплинути: подальший знос інфраструктури, виявлення скарг з боку інвесторів на діяльність місцевої влади, погіршення показників ефективності діяльності підприємств та скорочення обсягів інвестицій.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста, у тому числі: показники економічного та соціального розвитку Луганська в 2009-2012 рр., матеріали статистичних бюлетенів за відповідні роки; річна казначейська звітність за 2009-2012 рр., планові показники соціального та економічного розвитку і бюджету міста, програмні матеріали, інша внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів муніципальної сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua