Друк

Рейтинг інвестиційної привабливості міста Запоріжжя підтверджений на рівні invAA-

08.11.2013
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу інвестиційної привабливості міста Запоріжжя на рівні invAA-.

Підтверджений рейтинг інвестиційної привабливості Запоріжжя відображає його роль та значення на півдні України. Високий природно-ресурсний потенціал міста, сформований вигідним географічним положенням та сприятливими природно-кліматичними умовами, надає місту додаткові переваги та можливості для інвесторів у порівнянні з іншими регіонами. Місту, як і Україні загалом, притаманне лояльне екологічне законодавство з мінімальною кількістю обмежень. Однак екологічні проблеми створюють тиск на розвиток окремих видів бізнесу і позначаються на умовах проживання, а у випадку посилення можуть вплинути на реалізацію стратегічних планів розвитку.

Підтримка з боку обласної влади, а також консолідація гілок місцевої влади, високий ступінь розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, навіть зі збереженням суттєвих показників зношеності, сприяють високим показникам економічного розвитку за наявності потенціалу для подальшого зростання в ряді секторів економіки. Місто має певні додаткові можливості на фінансовому ринку за рахунок більш високого, ніж в інших містах України, розвитку фінансових інституцій та помірного боргового навантаження на місцевий бюджет. Однак розвиток власних фінансових інституцій все ще недостатній, що обмежує можливості міста брати спільну участь у реалізації масштабних інвестиційних проектів. В силу діючого законодавства у місцевої влади відсутні суттєві важелі для надання пільг інвесторам, стратегія побудови відносин між владою та інвесторами недостатньо формалізована у відповідних програмних документах. Прийнятний рівень соціальних показників багато в чому обумовлений спеціалізацією та роллю міста в економіці країни. Місту притаманна добра забезпеченість об’єктами охорони здоров’я, освіти, науки та культури.

Позитивно на рейтинг інвестиційної привабливості можуть вплинути: стабілізація і поступове покращення екологічної ситуації, вдосконалення нормативної бази та успішна реалізація базових програм розвитку міста, покращення стану інфраструктури. Негативно на рейтинг інвестиційної привабливості можуть вплинути: погіршення екологічної ситуації, подальший знос інфраструктури, виявлення скарг з боку інвесторів на діяльність місцевої влади, погіршення показників ефективності діяльності підприємств та скорочення обсягів інвестицій.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Запоріжжя, у тому числі: річна казначейська звітність за період 2009-2012 рр. та за перше півріччя 2013 р., планові та фактичні показники соціального та економічного розвитку та бюджету міста, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів муніципальної сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua