Друк

Рейтинг інвестиційної привабливості міста Тернополя підтверджений на рівні invВВВ

15.01.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу інвестиційної привабливості міста Тернополя на рівні invВВВ (достатня інвестиційна привабливість).

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений роллю та значенням міста Тернополя як регіонального центру. Вдале географічне положення та природно-кліматичні умови за лояльного екологічного законодавства та відсутності суттєвих екологічних проблем надають додаткові можливості для інвесторів.

Консолідація гілок місцевої влади, активні дії з підвищення рівня управлінської культури в місті, продовження активних дій в частині покращення інвестиційного клімату та координація дій представників місцевої влади при вирішенні ключових питань життєдіяльності міста створюють значний потенціал для зростання показників економічного розвитку в ряді секторів економіки. Однак ці можливості обмежуються проблемами інфраструктурного характеру, пов’язаними з відсутністю або бездіяльністю ряду ключових інфраструктурних об’єктів та значною зношеністю більшості діючих. В перспективі планується проведення модернізації та реконструкції більшості з них, хоча середньострокові плани розвитку міста потребують уточнення.

Недостатній розвиток власних фінансових інституцій навіть за високих показників ефективності діяльності підприємств міста та низького боргового навантаження на місцевий бюджет обмежує можливості останнього брати участь в реалізації масштабних інвестиційних проектів. Система надання пільг та гарантій для інвесторів є типовою і в значній мірі залежить від змін державного законодавства. Місто має позитивний досвід співпраці з міжнародними фінансовими інституціями та своєчасно виконує взяті на себе боргові зобов’язання.

Тернополю притаманна гарна забезпеченість закладами охорони здоров’я, освіти та культури, а також наявність об’єктів, які відносяться до історико-культурної спадщини. Існує потенціал до збільшення кількості міських жителів за рахунок притоку населення з регіонів, а також має місце позитивний природний приріст.

Позитивно на рейтинг можуть вплинути: вдосконалення нормативної бази та успішна реалізація базових програм розвитку міста, зростання більшості показників соціально-економічного розвитку до загальнодержавного рівня, покращення стану інфраструктури. Негативно на рейтинг можуть вплинути: подальший знос інфраструктури, виявлення скарг з боку інвесторів на діяльність місцевої влади, погіршення показників ефективності діяльності підприємств та скорочення обсягів інвестицій.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста, у тому числі: показники економічного та соціального розвитку Тернополя в 2009?2012 рр., матеріали статистичних бюлетенів за відповідний рік; річна казначейська звітність за 2009-2012 рр., а також звітність за перше півріччя 2013 року, планові показники соціального та економічного розвитку і бюджету міста на 2013-2014 рр., програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів муніципальної сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua