Друк

Рейтинг інвестиційної привабливості міста Тернополя визначено на рівні invВВВ

10.07.2013

IBI-Rating повідомляє про визначення рейтингу інвестиційної привабливості міста Тернополя на рівні invВВВ (достатня інвестиційна привабливість).

Визначений рейтинг інвестиційної привабливості обумовлений, в першу чергу, зростанням управлінської культури в місті, що знайшло своє відображення в сертифікації системи менеджменту у сфері надання адміністративних та неадміністративних послуг за міжнародним стандартом ISO 9001:2008. Також відмічається координація дій представників місцевої влади при вирішенні ключових питань життєдіяльності міста.

Разом з тим, порівняно вдале географічне положення, природно-кліматичні умови, відсутність суттєвих екологічних проблем та лояльне екологічне законодавство, які надають додаткові можливості для інвесторів, обмежуються проблемами інфраструктурного характеру, пов’язаними з відсутністю або бездіяльністю ряду ключових інфраструктурних об’єктів та значною зношеністю більшості діючих. В перспективі планується проведення модернізації та реконструкції більшості з них, хоча середньострокові плани розвитку міста потребують уточнення.

Тернополю притаманні нижчі за середні по країні показники соціально-економічного розвитку, хоча має місце їхнє зростання навіть за стагнації економіки. Недостатній розвиток власних фінансових інституцій, навіть за високих показників ефективності діяльності підприємств міста та низького боргового навантаження на місцевий бюджет, обмежує можливості останнього брати участь в реалізації масштабних інвестиційних проектів.

Система надання пільг та гарантій для інвесторів є типовою і в значній мірі залежить від змін державного законодавства. Місто має позитивний досвід співпраці з міжнародними фінансовими інституціями та своєчасно виконує взяті на себе боргові зобов’язання.

Тернополю притаманна гарна забезпеченість закладами охорони здоров’я, освіти та культури, а також наявність об’єктів, які відносяться до історико-культурної спадщини. Існує потенціал до збільшення кількості міських жителів за рахунок притоку населення з регіонів, а також має місце позитивний природній приріст. Деяке покращення демографічних показників свідчить про потенціал адміністративно-територіальної одиниці.

Позитивно на рейтинг можуть вплинути: вдосконалення нормативної бази та успішна реалізація програм розвитку міста, зростання більшості показників соціально-економічного розвитку до загальнодержавного рівня, покращення стану інфраструктури. Негативно на рейтинг можуть вплинути: подальший знос інфраструктури, виявлення скарг з боку інвесторів на діяльність місцевої влади, погіршення показників ефективності діяльності підприємств та скорочення обсягів інвестицій.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста, у тому числі: показники економічного та соціального розвитку Тернополя в 2009-2012 рр., матеріали статистичних бюлетенів за відповідний рік; річна казначейська звітність за 2009-2012 рр., планові показники соціального та економічного розвитку і бюджету міста, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів муніципальної сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua