Друк

Рейтинг інвестиційної привабливості міста Запоріжжя визначено на рівні invAA-

26.04.2013

IBI-Rating повідомляє про визначення рейтингу інвестиційної привабливості міста Запоріжжя на рівні invAA-.

Визначений рейтинг інвестиційної привабливості міста відображає високий природно-ресурсний потенціал, сформований сприятливим географічним положенням та природно-кліматичними умовами, що надає додаткові переваги та можливості для інвесторів. Місту, як і в цілому Україні, притаманне лояльне екологічне законодавство з мінімальною кількістю обмежень. Разом з тим непроста екологічна ситуація може бути перешкодою для ведення окремих видів бізнесу та комфортного проживання населення.

Консолідація гілок місцевої влади, підтримка з боку області, високі показники ефективності діяльності підприємств та низьке боргове навантаження на місцевий бюджет формують високу привабливість фінансової бази та пояснюють активність вітчизняних та іноземних інвесторів. Показники економічного розвитку міста як провідного промислового центру, що, переважно, вищі за середні по країні, мають потенціал до подальшого зростання. Однак недостатній розвиток власних фінансових інституцій обмежує можливості міста брати спільну участь в реалізації масштабних інвестиційних проектів. Можливості надання пільг інвесторам незначні, в силу діючого законодавства, основні параметри взаємодій між місцевою владою та інвесторами недостатньо формалізовані у відповідних програмних документах. Прийнятний рівень соціальних показників багато в чому обумовлений спеціалізацією та роллю міста в економіці країни. Місту притаманна добра забезпеченість об’єктами охорони здоров’я, освіти, науки та культури. Вищий, ніж в цілому по країні, рівень доходів населення обумовлює позитивне міграційне сальдо протягом останніх років, яке, однак, нівелюється від’ємним природним приростом. В цілому в Запоріжжі відмічається висока інвестиційна активність, яка все ж має певну чутливість до економічного розвитку України та світу.

Позитивно на рейтинг інвестиційної привабливості можуть вплинути: стабілізація і поступове покращення екологічної ситуації, вдосконалення нормативної бази, успішна реалізація базових програм розвитку міста, покращення стану інфраструктури. Негативно на рейтинг інвестиційної привабливості можуть вплинути: погіршення екологічної ситуації, подальший знос інфраструктури, виявлення суттєвих скарг з боку інвесторів на діяльність місцевої влади, погіршення показників ефективності діяльності підприємств та скорочення обсягів інвестицій.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Запоріжжя, у тому числі: показники соціального та економічного розвитку, річна казначейська звітність за період 2010-2012 рр., планові показники соціального та економічного розвитку і бюджету міста, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів муніципальної сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua