Друк

Рейтинг фінансової стійкості ПРАТ ‘‘СК ‘‘ЮНІСОН – ГАРАНТ’‘ підвищений до рівня uaAifr

18.09.2013
IBI-Rating повідомляє про підвищення рейтингу фінансової стійкості ПРАТ ’‘СК ’‘ЮНІСОН – ГАРАНТ’‘ з рівня uaA-ifr до рівня uaAifr, прогноз ‘‘стабільний’‘.

Підвищення рівня рейтингу фінансової стійкості Страховика обумовили наступні фактори: зростання обсягу зароблених страхових премій, що відбувалося за одночасного покращення структури та збалансованості страхового портфеля, а також своєчасне виконання базових положень стратегії. Якість та терміни процедури врегулювання збитків ПРАТ ‘‘СК ‘‘ЮНІСОН – ГАРАНТ’‘ залишаються прийнятними, про що свідчить низька вага резервів заявлених, але не виплачених збитків у загальних страхових резервах. Хоча ще має місце збереження залежності діяльності компанії від коливань вартості цінних паперів окремих емітентів, IBI-Rating, як позитивний момент, відмічає поступове зниження обсягу інвестицій у цінні папери. Боргове навантаження ПРАТ ‘‘СК ‘‘ЮНІСОН – ГАРАНТ’‘ залишається низьким. Потрібно відмітити зростання значної питомої ваги перестрахування у портфелі Страховика та концентрацію премій, що сплачуються одному з перестраховиків-партнерів, при цьому упродовж останнього півріччя відбулося зростання рівня чистих виплат страхового відшкодування з 1,8% до 12,1%. Збереження фактичного значення комбінованого показника збитковості понад 100% зумовлено значною питомою вагою операційних видатків у зароблених платежах. За рахунок зростання обсягу високоліквідних активів відбулося нарощення валюти балансу, що призвело до збільшення питомої ваги високоліквідних активів у страхових резервах.

Позитивно на рейтинг фінансової стійкості можуть вплинути: зростання випереджаючими темпами обсягу зароблених страхових платежів порівняно з обсягами операційних видатків. Негативно на рейтинг фінансової стійкості можуть вплинути: зниження платоспроможності (ліквідності) страхової Компанії, зростання залежності діяльності Компанії від вкладень у цінні папери окремих емітентів, а також негативні чинники розвитку страхового ринку України, що може призвести до погіршення діяльності Компанії та її фінансових показниках.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПРАТ ‘‘СК ‘‘ЮНІСОН – ГАРАНТ’‘, в тому числі: річна фінансова звітність за 2010-2012 рр. та за Iпівріччя 2013 року, планові показники діяльності на 2013 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua