Друк

Рейтинг фінансової стійкості ПРАТ "СК "ЮНІСОН – ГАРАНТ" підтверджено на рівні uaAifr

23.04.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу фінансової стійкості ПРАТ "СК "ЮНІСОН – ГАРАНТ" на рівні uaAifr, прогноз "стабільний".

Підтверджений рівень рейтингу фінансової стійкості страховика обумовлений зростанням обсягу зароблених страхових премій та сум сплачених страхових відшкодувань, що відбувається з одночасним покращенням структури та збалансованості страхового портфеля. Якість та терміни процедури врегулювання збитків залишаються прийнятними, про що свідчить низька питома вага резервів заявлених, але не виплачених збитків у загальних страхових резервах. Також має місце нарощення валюти балансу за рахунок зростання обсягу високоліквідних активів та, відповідно, збільшення питомої ваги високоліквідних активів у категоріях активів, якими представлені страхові резерви. Боргове навантаження залишається низьким. Потрібно відмітити збереження значної питомої ваги перестрахування у портфелі страховика. Поступове зниження обсягу інвестицій у цінні папери відбувається наряду із одночасним збереженням залежності діяльності від коливань вартості цінних паперів окремих емітентів, що потенційно наражає на ризики під час здійснення операційної діяльності. Упродовж останнього року відбулося зростання рівня чистих виплат страхового відшкодування з 1,8% до 10,5%. Збереження фактичного значення комбінованого показника збитковості понад 100% зумовлено значною питомою вагою операційних видатків у зароблених платежах.

Позитивно на рейтинг фінансової стійкості можуть вплинути: зростання випереджаючими темпами обсягу зароблених страхових платежів порівняно з обсягами операційних видатків. Негативно на рейтинг фінансової стійкості можуть вплинути: зниження платоспроможності (ліквідності) страхової компанії, зростання залежності діяльності компанії від вкладень у цінні папери окремих емітентів, а також негативні чинники розвитку страхового ринку України, що може призвести до погіршення діяльності Компанії та її фінансових показниках.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПРАТ "СК "ЮНІСОН – ГАРАНТ", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010-2013 рр., планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua