Друк

Рейтинг фінансової стійкості ПРАТ "СК "ЮНІСОН – ГАРАНТ" визначено на рівні uaA- ifr

27.05.2013

IBI-Rating повідомляє про визначення рейтингу фінансової стійкості ПРАТ "СК "ЮНІСОН – ГАРАНТ" на рівні uaA-ifr, прогноз "стабільний".

Визначений рейтинг фінансової стійкості відображає зростання обсягу зароблених страхових премій та сум сплачених страхових відшкодувань, що відбувається з одночасним покращенням структури та збалансованості страхового портфеля. У зароблених платежах спостерігається значна питома вага операційних видатків, а також спостерігається залежність від коливань вартості цінних паперів окремих емітентів, що може наражати на ризики під час здійснення операційної діяльності, проте низька вага резервів заявлених, але не виплачених збитків у загальному обсязі страхових резервів свідчить про прийнятні якість та терміни процедури врегулювання збитків. Не дивлячись на те, що на початок поточного року питома вага високоліквідних активів у категоріях активів, якими представлені страхові резерви, була низькою, IBI-Rating відмічає низький рівень боргового навантаження ПРАТ"СК "ЮНІСОН – ГАРАНТ".

Позитивно на рейтинг фінансової стійкості можуть вплинути: підвищення питомої ваги високоліквідних активів, зростання випереджаючими темпами обсягу зароблених страхових платежів порівняно з обсягами операційних видатків. Негативно на рейтинг фінансової стійкості мажуть вплинути: зниження платоспроможності (ліквідності) страхової Компанії, зростання залежності діяльності Компанії від вкладень у цінні папери окремих емітентів, а також негативні чинники розвитку страхового ринку України, що може призвести до погіршення діяльності Компанії та її фінансових показниках.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПРАТ "СК "ЮНІСОН – ГАРАНТ", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010-2012 рр., планові показники діяльності на 2013 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua