Друк

Визначено рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "МОТОР-БАНК" на рівні 4

25.06.2014
IBI-Rating повідомляє про визначення рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "МОТОР-БАНК" на рівні 4 (висока надійність).

Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Визначений рівень рейтингу обумовлений достатніми показниками капіталізації та ліквідності ПАТ "МОТОР-БАНК". Банк виконує свої зобов’язання та дотримується всіх економічних нормативів НБУ. Питома вага високоліквідних активів Банку перебуває на високому рівні, але їх обсяг не покриває в повному обсязі поточні зобов’язання. Якість власного капіталу Банку добра. Крім того, Рейтингове агентство відмічає наявність підтримки з боку власників. Протягом аналізованого періоду відбулося незначне зростання простроченої заборгованості, але Банк постійно працює над її поверненням. Уразливість Банку до кредитного ризику підвищується за рахунок наявної залежності від фінансового стану найбільших позичальників, що може чинити тиск на окремі фінансові показники. Основою ресурсної бази є кошти клієнтів, однак її концентрація здійснює деякий тиск на фінансову гнучкість та ліквідність Банку. Протягом аналізованого періоду діяльність Банку була прибутковою. Показники ефективності діяльності перебували на високому рівні.

Позитивно на рейтинг можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками; зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників, зниження концентрації портфеля цінних паперів за емітентами; реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг можуть вплинути: зниження платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів; підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків; а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "МОТОР-БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010–2013 рр. та за січень-травень 2014 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua