Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" визначено на рівні 5

16.12.2014
IBI-Rating повідомляє про визначення рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" на рівні 5 (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Визначений рівень рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" обумовлений достатнім рівнем капіталізації фінансової установи: адекватність капіталу становить 47% при нормі понад 10%. Варто зазначити, що Банк самостійно генерує капітал шляхом отримання прибутку, який акумулюється у резервному фонді, та у подальшому планує збільшити статутний капітал. ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами та регулятивні вимоги. Активи та пасиви не збалансовані за строками до погашення належним чином, проте економічні показники ліквідності перевищують нормативно встановлені значення. Разом з тим, на думку IBI-Rating, Банк в разі необхідності може розраховувати на підтримку з боку власників. Уразливість Банку до кредитного ризику підвищується через значну залежність від основних позичальників, що, на думку Рейтингового агентства, в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію фінансової установи. Разом з тим ці ризики захеджовані майновими поруками власників бізнесу, більшість з яких - іноземні громадяни. Основною складовою ресурсної бази є кошти юридичних осіб, які зумовлюють значну концентрацію як ресурсної бази Банку за основними кредиторами, так і клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, що обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує його уразливість до ризику ліквідності. Протягом аналізованого періоду діяльність Банку була прибутковою, показники ефективності діяльності перебували на високому рівні.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками; зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників; реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: значне зниження платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів; підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків; а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2011–2013 рр. та 3-и квартали 2014 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua