Друк

Визначено рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "ЮСБ БАНК" на рівні 4

26.06.2014
IBI-Rating повідомляє про визначення рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "ЮСБ БАНК" на рівні 4 (висока надійність).

Визначений рівень рейтингу фінансово-кредитної установи обумовлений високим рівнем капіталізації ПАТ "ЮСБ БАНК". Обсяг та питома вага високоліквідних активів перебувають на достатньому рівні та повністю покривають поточні зобов’язання. Банк вчасно виконує свої зобов’язання та регулятивні вимоги. На думку Рейтингового агентства, ПАТ "ЮСБ БАНК" може розраховувати на підтримку з боку власників. Має місце уразливість Банку до кредитного та до окремих фінансових ризиків через якість клієнтського кредитного портфеля, портфеля цінних паперів, а також через їхню концентрацію за основними позичальниками та емітентами відповідно. Якість ресурсної бази задовільна через її концентрацію за основними кредиторами, що тисне на фінансову гнучкість та ліквідність Банку. Упродовж аналізованого періоду діяльність Банку була прибутковою. Показники ефективності діяльності перебували на високому рівні.

У подальшому позитивно на рейтинг можуть вплинути: ще більша диверсифікація ресурсної бази за кредиторами, покращення якості кредитного портфеля та зниження його концентрації за основними позичальниками; зниження концентрації портфеля цінних паперів за емітентами. Негативно на рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, зниження якості портфеля цінних паперів, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "ЮСБ БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010-2013 рр. та за січень-травень 2014 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua