Друк

Оновлено кредитні рейтинги трьох українських залізниць та їхніх облігацій

31.03.2015
IBI-Rating повідомляє про оновлення кредитних рейтингів трьох залізниць та їхніх боргових інструментів:
  • довгостроковий кредитний рейтинг ДТГО "Львівська залізниця" та його відсоткових облігацій серій D-G (загальний номінальний обсяг випуску – 200 млн. грн.) та серій H-L (680 млн. грн.) знижено до рівня uaBBB+, прогноз "у розвитку";
  • довгостроковий кредитний рейтинг ДТГО "Південно-Західна залізниця" та його відсоткових облігацій серій G-M (загальний номінальний обсяг випуску – 320 млн. грн.) та серій N, O (650 млн. грн.) знижено до рівня uaBBB+, прогноз "у розвитку";
  • довгостроковий кредитний рейтинг ДП "Південна залізниця" та його відсоткових облігацій серії C (загальний номінальний обсяг випуску – 330 млн. грн.), серій D‑G (220 млн. грн.) та серій H-M (890 млн. грн.) знижено до рівня uaBBB+, прогноз "у розвитку".
Зниження кредитних рейтингів зумовлено погіршенням економічної ситуації в країні, а також суттєвим зростанням боргового навантаження Емітентів внаслідок переоцінки валютних боргових зобов’язань в результаті значної девальвації гривні.

Емітенти зберігають монопольне положення у сфері залізничних перевезень. Діяльність аналізованих підприємств за підсумками 2014 року залишалася прибутковою, рентабельність EBITDA – на рівні 17-20%. Стримуючим фактором розвитку залізниць залишається висока залежність залізничної галузі від державного регулювання. Крім того, в силу значної зношеності рухомого складу зростає потреба у значних обсягах капіталовкладень в його оновлення, у т.ч. за рахунок позикового капіталу.

Прогноз кредитних рейтингів "у розвитку" відображає невизначеність стосовно економічної ситуації в Україні, у т.ч. перспектив відновлення ділової активності та обсягів промислового виробництва, які безпосередньо впливають на показники діяльності транспортної системи. Крім того, триваюча девальвація гривні за значного обсягу боргових зобов’язань залізниць, номінованих в іноземній валюті, посилює валютні ризики і може зумовити подальше зростання боргового навантаження Емітентів. Прогноз вказує на можливість перегляду рейтингу в разі нівелювання або реалізації зазначених ризиків.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Емітентів, в тому числі: фінансова звітність за 2012-2014 рр., параметри випусків облігацій, довідкова інформація про діяльність залізниць, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів корпоративної сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua