Друк

Кредитний рейтинг облігацій ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" серій А, В визначено на рівні uaВВВ-, рейтинг позичальника підтверджено

02.04.2014
IBI-Rating повідомляє про визначення кредитного рейтингу іменних відсоткових облігацій серій А та В емітента ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" на рівні uaВВВ-, прогноз рейтингу "стабільний". Також Рейтинговим агентством було підтверджено кредитний рейтинг ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" на рівні uaВВВ- з прогнозом "стабільний".

Зазначені рівні кредитних рейтингів позичальника та боргових інструментів обумовлені високими показниками капіталізації та високими значеннями показників ліквідності Банку. Разом з тим має місце чутливість Банку до кредитного ризику. Протягом аналізованого періоду відбулося зниження концентрації ресурсної бази Банку за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками зі значної до суттєвої. У ІІ півріччі 2013 року показники ефективності діяльності перебували на незначному рівні, що зумовлено розвитком власної регіональної мережі та карткового бізнесу.

Позитивно на кредитні рейтинги можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників, зниження обсягу та концентрації портфеля цінних паперів за емітентами. Негативно на кредитні рейтинги можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, зниження якості портфеля цінних паперів, збиткова діяльність, погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ", в тому числі: річна фінансова звітність за червень‑грудень 2013 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua