Друк

Кредитний рейтинг СТОВ ’‘Дружба-Нова’‘ підтверджений на рівні uaА-, кредитний рейтинг облігацій серій А, В - на рівні uaА

13.01.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу СТОВ ‘‘Дружба-Нова’‘ на рівні uaА- та кредитного рейтингу іменних відсоткових (незабезпечених) облігацій серій А, В на рівні uaА. Прогноз кредитних рейтингів змінено зі ‘‘стабільного’‘ на ‘‘у розвитку’‘.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності відображає чутливість до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Позначення ‘‘-’‘ вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії.

Прогноз рейтингу ‘‘у розвитку’‘ вказує на вірогідність зміни кредитного рейтингу протягом року.

Зміна прогнозу рейтингів зумовлена входженням в аналізованому періоду СТОВ ’‘Дружба-Нова’‘ до складу групи компаній ‘‘Кернел’‘ та ймовірним переглядом подальших планів розвитку Емітента.

Підтвердження довгострокових кредитних рейтингів позичальника (РП) та боргового інструменту (РБІ) СТОВ ‘‘Дружба-Нова’‘ зумовлено збереженням ключових факторів, що відмічалися IBI-Rating раніше. Зокрема, зберігається зростаючий попит на сільськогосподарську продукцію в Україні та світі, але при цьому сільськогосподарська галузь має високу чутливість до впливу зовнішніх факторів, таких як природно-кліматичні умови, державне регулювання, ціни на паливо-мастильні матеріали та хімічні добрива. СТОВ ’‘Дружба-Нова’‘ володіє сучасною матеріально-технічною базою та впроваджує новітні агротехнології. Фінансові результати та показники ефективності діяльності Емітента за підсумками 9 міс. 2013 року були нижчими, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. При цьому боргове навантаження СТОВ ‘‘Дружба-Нова’‘ залишається на прийнятному рівні.

Більш високий рейтинг відсоткових облігацій зумовлений наявністю ковенант, які розглядаються Рейтинговим агентством як додатковий захист інтересів власників облігацій.

Позитивно на кредитні рейтинги можуть вплинути: зростання фінансової незалежності та зниження боргового навантаження, зниження галузевих ризиків та покращення макроекономічної ситуації в країні. Негативно на кредитні рейтинги можуть вплинути: зростання боргового навантаження та погіршення фінансового стану Емітента; невиконання ковенант, передбачених проспектом емісії облігаційної позики; погіршення загальної економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження було використано матеріали, отримані від СТОВ ‘‘Дружба-Нова’‘, у тому числі: фінансова звітність за 9 міс. 2013 року, довідкова інформація про діяльність СТОВ ‘‘Дружба-Нова’‘, інформація про випуск облігацій серій А та В, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів корпоративної сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua