Друк

Кредитний рейтинг ПАТ "ТЕРРА БАНК" підтверджено на інвестиційному рівні uaВВВ+

07.04.2014
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу позичальника ПАТ "ТЕРРА БАНК" на інвестиційному рівні uaВВВ+, прогноз рейтингу "стабільний". Рейтинг ПАТ "ТЕРРА БАНК" підтверджено за Національною рейтинговою шкалою, яка дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку.

Позичальник ПАТ "ТЕРРА БАНК" з довгостроковим кредитним рейтингом інвестиційного рівня uaВВВ+ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Рівень рейтингу обумовлений збереженням високих показників ліквідності та достатнього рівня показників капіталізації Банку.

Прогноз "стабільний" вказує, що зміна рівня рейтингу протягом року малоймовірна. Рейтинг Банку може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, необхідної для його оновлення, або з інших причин, які IBI-Rating вважатиме достатніми для таких рейтингових дій.

Під час підтвердження IBI-Rating рейтингової оцінки були узагальнені найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу ПАТ "ТЕРРА БАНК":
  • показники капіталізації перебувають на достатньому рівні;
  • збереження високих показників ліквідності;
  • чутливість до кредитних ризиків через концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками;
  • зниження концентрації ресурсної бази за основними кредиторами;
  • диверсифікація портфеля цінних паперів – незначна;
  • зростання показників ефективності діяльності – незначне.
Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами, покращення якості кредитного портфеля, зниження його концентрації за основними позичальниками, зниження концентрації портфеля цінних паперів за емітентами, підвищення показників ефективності діяльності. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через подальше можливе погіршення якості активів, зниження якості портфеля цінних паперів, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Підтвердження довгострокового кредитного рейтингу позичальника ПАТ "ТЕРРА БАНК" на інвестиційному рівні uaВВВ+ базується на фінансовій звітності (зокрема на даних звітів аудитора) за 2010-2013 рр., планових показниках діяльності на 2014 рік, іншій необхідній внутрішній інформації, а також на інформації з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua