Друк

Кредитний рейтинг ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" підтверджено на рівні uaВВВ-

01.04.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" на рівні uaВВВ- зі зміною прогнозу "позитивний" на "у розвитку".

Зміна прогнозу кредитного рейтингу ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" обумовлена невизначеною ситуацією в економічній та політичній сфері держави, яка може чинити тиск на розвиток Банку, а також зменшує ймовірність позитивних очікувань.

На підтверджений рівень кредитного рейтингу ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" вплинули прийнятні показники капіталізації Банку. Чутливість Банку до кредитних ризиків зберігається внаслідок суттєвої концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Зростання концентрації ресурсної бази та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками обмежують фінансову гнучкість і підвищують ризик ліквідності. Активи та пасиви ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" збалансовані за строками до погашення. Спостерігається підвищення показників ефективності діяльності фінансової установи. Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, покращення якості кредитного портфеля та зниження його концентрації за основними позичальниками, успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, зниження якості портфеля цінних паперів, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "РАДИКАЛ БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010-2013 рр., планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua