Друк

Кредитний рейтинг ПАТ ’‘РАДИКАЛ БАНК’‘ підтверджений на рівні uaВВВ- зі зміною прогнозу на ‘‘позитивний’‘

17.09.2013
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ ’‘РАДИКАЛ БАНК’‘ на рівні uaВВВ-, прогноз змінено зі ‘‘стабільний’‘ на ‘‘позитивний’‘.

Зміна прогнозу кредитного рейтингу ПАТ ’‘РАДИКАЛ БАНК’‘ на ‘‘позитивний’‘ обумовлена зміцненням ринкових позицій Банку та покращенням більшості показників діяльності. При підтвердженні кредитного рейтингу на рівні uaВВВ- було враховано достатній рівень показників капіталізації за збереження значної концентрації ресурсної бази та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, що обмежує фінансову гнучкість і підвищує ризик ліквідності Банку. Показники ефективності діяльності залишаються невисокими. Значна концентрація клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками підвищує уразливість до кредитних ризиків. Активи та пасиви ПАТ ’‘РАДИКАЛ БАНК’‘ збалансовані за строками до погашення. Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, зниження показників ефективності діяльності, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ ’‘РАДИКАЛ БАНК’‘, в тому числі: річна фінансова звітність за 2010-2012 рр. та за І півріччя 2013 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2013 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua