Друк

Кредитний рейтинг ПАТ ’‘ПРОФІН БАНК’‘ підтверджено на рівні uaВВВ зі зміною прогнозу

05.12.2013
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ ’‘ПРОФІН БАНК’‘ на рівні uaВВВ зі зміною прогнозу ‘‘у розвитку’‘ на ‘‘стабільний’‘.

На зміну прогнозу кредитного рейтингу ПАТ ‘‘ПРОФІН БАНК’‘ вплинуло збереження високих показників капіталізації та високих значень ліквідності. Разом з тим рейтингове агентство відмічає значну концентрацію ресурсної бази та концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. Збереження низького обсягу операцій у іноземній валюті знижує уразливість Банку до валютного ризику. Протягом аналізованого періоду діяльність Банку не була прибутковою, а показники ефективності діяльності були низькими. Також відмічається скорочення власної регіональної мережі та карткового бізнесу.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами, зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, підвищення показників ефективності діяльності та успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, збереження збиткової діяльності, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ ’‘ПРОФІН БАНК’‘, в тому числі: річна фінансова звітність за 2010–2012 рр. та 3-и квартали 2013 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua