Друк

Кредитний рейтинг ПАТ "МОТОР-БАНК" підтверджено на рівні uaBBB-

30.12.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "МОТОР-БАНК" на рівні uaBBB- зі збереженням прогнозу "у розвитку".

Підтверджений рівень кредитного рейтингу ПАТ "МОТОР-БАНК" обумовлений збереженням високих показників капіталізації та високими фактичними значеннями нормативів ліквідності в умовах обмеженої ліквідності на фінансовому ринку. Зберігається чутливість Банку до кредитних ризиків через значну концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Також має місце значна концентрація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Активи та пасиви Банку збалансовані належним чином за строками до погашення  до 31 дня. Показники ефективності діяльності ПАТ "МОТОР-БАНК" залишаються високими. Банк демонструє інформаційну прозорість та відкритість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації портфеля цінних паперів за емітентами, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "МОТОР-БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010–2013 рр. та 3-и квартали 2014 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua