Друк

Кредитний рейтинг ПАТ ‘‘МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК’‘ підвищений до рівня uaA зі зміною прогнозу

01.10.2013
IBI-Rating повідомляє про підвищення кредитного рейтингу ПАТ ’‘МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК’‘ з рівня uaA- до рівня uaA зі зміною прогнозу ‘‘у розвитку’‘ на ‘‘стабільний’‘.

На підвищення кредитного рейтингу ПАТ ’‘МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК’‘ вплинуло зміцнення ринкових позицій Банку, покращення більшості фінансових показників його діяльності, збільшення статутного капіталу і його подальше очікуване нарощення до кінця року.

Кредитний рейтинг uaA відображає збереження високих значень показників ліквідності та тенденцію до зниження концентрації ресурсної бази за основними контрагентами. Наявна значна концентрація клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками зберігає уразливість Банку до кредитного ризику. Показники ефективності діяльності перебувають на низькому рівні. ПАТ ’‘МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК’‘ демонструє стрімкий розвиток регіональної мережі, що сприятиме виконанню стратегічних завдань Банку, а також інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами, покращення якості кредитного портфеля та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, підвищення показників ефективності діяльності та успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зниження капіталізації Банку, зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, зниження якості портфеля цінних паперів, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ ’‘МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК’‘, в тому числі: фінансова звітність за 2010?2012 рр. та за І півріччя 2013 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2013 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua