Друк

Кредитний рейтинг ПАТ "БТА БАНК" підтверджений на рівні uaA

27.08.2013

IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "БТА БАНК" на рівні uaA, прогноз рейтингу "стабільний".

На рівень кредитного рейтингу Банку значною мірою вплинули фактори, які відмічалися рейтинговим агентством раніше, а саме: збереження високих показників капіталізації Банку, а також його чутливості до кредитних ризиків через значну концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками; добра диверсифікацію клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками; збалансованість активів та пасивів за строками до погашення, а також збереження низьких показників ефективності діяльності. Крім того, IBI-Rating відмічає наявність значного обсягу неробочих активів, погіршення якості раніше наданих кредитів та значний обсяг міжбанківських ресурсів у зобов’язаннях Банку, однак суттєвої залежності від них не спостерігається. Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, підвищення показників ефективності діяльності, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, зниження прибутковості, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "БТА БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010-2012 рр. та за І півріччя 2013 року, планові показники діяльності на 2013 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua