Друк

Кредитний рейтинг ПАТ "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ" визначений на рівні uaBBB

10.01.2013

IBI-Rating повідомляє про визначення кредитного рейтингу ПАТ "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ" на рівні uaВВВ з прогнозом рейтингу "стабільний".

Визначений довгостроковий кредитний рейтинг за Національною шкалою обґрунтований високими показниками капіталізації Банку та очікуваним збільшенням капіталу у наступному році. Його активи та пасиви збалансовані за строками до погашення. Протягом аналізованого періоду Банк дотримувався регулятивних вимог. Його стратегія спрямована на подальший розвиток та підвищення ефективності роботи. Проте Банк чутливий до кредитних ризиків через значну концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Відмічається концентрація клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, а також недостатній розвиток власної регіональної мережі та карткового бізнесу у зв’язку з тим, що Банк функціонує незначний проміжок часу.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками; зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників, реалізація стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: зниження платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, зниження показників ефективності діяльності, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни в цілому.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ", в тому числі: фінансова звітність за квітень-вересень 2012 року, планові показники діяльності на 2013 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua