Друк

Кредитний рейтинг ПАТ "БАНК СІЧ" підтверджено на рівні uaBBB зі зміною прогнозу

26.06.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "БАНК СІЧ" на рівні uaВВВ зі зміною прогнозу "стабільний" на "у розвитку".

Підтвердження рівня кредитного рейтингу ПАТ "БАНК СІЧ" обумовлене збереженням показників капіталізації Банку на достатньому рівні. Також зберігається суттєва концентрація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Активи та пасиви Банку збалансовані за строками до погашення до 31 дня. Розвиток власної регіональної мережі фінансово-кредитної установи на сьогоднішній день незначний. Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Зміна прогнозу рейтингу обумовлена погіршенням якості активів за збереження суттєвої концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, що підвищує уразливість Банку до кредитних ризиків.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками; зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників, успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: зниження платоспроможності (ліквідності) Банку; подальше погіршення якості активів та зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, зниження показників ефективності діяльності, підвищення уразливості до зміни курсових різниць, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "БАНК СІЧ", в тому числі: річна фінансова звітність за 2011-2013 рр. та за І квартал 2014 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press@ibi.com.ua