Друк

Кредитний рейтинг ПАТ "АПЕКС - БАНК" підтверджений на рівні uaВВВ

29.08.2013

IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "АПЕКС - БАНК" на рівні uaBBB з прогнозом "стабільний".

На підтверджений рівень кредитного рейтингу вплинули фактори, які відмічались IBI-Rating раніше, а саме: збереження високих показників капіталізації, а також збереження чутливості Банку до кредитних ризиків через значну концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, збереження концентрації ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, значна концентрація портфеля цінних паперів за основними емітентами, незначний розвиток власної регіональної мережі та карткового бізнесу. Крім того, рейтингове агентство відмічає значний обсяг міжбанківських ресурсів у зобов’язаннях Банку, однак суттєвої залежності від них не спостерігається. Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками; зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників, успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: зниження платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, зниження показників ефективності діяльності, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "АПЕКС - БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010–2012 рр. та за І півріччя 2013 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2013 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua