Друк

Кредитний рейтинг ПАТ АКБ "Львів" підтверджено на рівні uaBBB

16.11.2012

IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ АКБ "Львів" на рівні uaBBB з прогнозом "стабільний".

Підтвердження кредитного рейтингу ПАТ АКБ "Львів" за результатами 9-ти місяців 2012 року обумовлено наступними факторами: достатніми показниками капіталізації Банку; достатніми значеннями показників ліквідності; підтримкою Банку з боку власників та очікуваним збільшенням капіталу. Банк залишається чутливим  до кредитних ризиків через суттєву концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками та зберігає концентрацію ресурсної бази за основними кредиторами, що обмежує його фінансову гнучкість та підвищує ризик ліквідності. Активи та пасиви Банку збалансовані за строками до погашення належним чином. Також Банк дотримується політики прозорості та інформаційної відкритості.

Позитивний вплив на кредитний рейтинг матимуть: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, покращення показників ефективності діяльності. Негативний вплив на кредитний рейтинг матимуть: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ АКБ "Львів", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2011 рр. та за 3-и квартали 2012 року, планові показники діяльності до кінця 2012 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua