Друк

Кредитний рейтинг ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ" підтверджений на рівні uaBBB-

29.12.2011

IBI-Rating повідомляє про оновлення кредитного рейтингу ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ". За результатами оновлення кредитний рейтинг підтверджено на рівні uaBBB- з прогнозом "стабільний".

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2008-2010 рр. та I-III кварталу 2011 року, планові показники діяльності на 2012 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Визначений кредитний рейтинг відображає: достатні показники капіталізації Банку; чутливість Банку до кредитних ризиків (значна концентрація клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками); значну концентрацію ресурсної бази; збалансованість активів та пасивів у короткостроковому періоді; збиткову діяльність Банку протягом останніх двох років та 3-х кварталів поточного року; інформаційну відкритість та прозорість.

Кредитний рейтинг може бути переглянутий у бік підвищення в разі диверсифікації ресурсної бази за кредиторами, покращення якості кредитного портфеля та нарахованих доходів за ним, покращення показників ефективності діяльності.

Кредитний рейтинг може бути переглянутий у бік пониження в разі зниження платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, відсутності стратегічного плану розвитку Банку, а також негативної ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни в цілому.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua