Друк

Кредитний рейтинг облігацій серій А-Y емітента ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" підтверджено на рівні uaBBB+

22.08.2013

IBI-Rating повідомляє про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу відсоткових облігацій серій А-Y (загальний обсяг 50 млн. грн.) емітента ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" на рівні uaBBB+, прогноз "стабільний".

Підтвердження довгострокового кредитного рейтингу боргового інструменту зумовлене збереженням ключових факторів, що відмічалися рейтинговим агентством раніше. Вугледобувній галузі України і надалі притаманні висока капіталомісткість та підвищений ризик аварійності. Вугледобувній галузі України і надалі притаманні висока капіталомісткість та підвищений ризик аварійності. ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" зберігає стратегічне значення для економіки держави та займає провідну позицію в українській вугільній промисловості. Так, питома вага Емітента за підсумками І півріччя 2013 року перевищила 20% від загального обсягу видобутку вугілля вітчизняними підприємствами. ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" входить до складу найбільшої вертикально-інтегрованої енергетичної групи України – ДТЕК, яка надає йому підтримку. Емітент зберігає ефективність діяльності – чистий прибуток за 6 міс. 2013 року склав 102,5 млн. грн., рентабельність EBITDA – 27%. Боргове навантаження ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" залишається низьким: співвідношення чистого боргу на кінець червня 2013 року та показника EBITDA за попередні 12 місяців складає 1,2 рази (без врахування у складі чистого боргу фінансової допомоги – 0,7 рази).

Позитивно на рівень кредитного рейтингу боргового інструменту може вплинути: покращення фінансових результатів за одночасного зростання показників ефективності діяльності, підвищення ліквідності, зниження боргового навантаження. Негативно на рівень кредитного рейтингу боргового інструменту може вплинути: невиконання фінансових зобов’язань, суттєве зниження фінансових результатів та погіршення показників ефективності діяльності, погіршення економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", в тому числі: фінансова звітність за 6 міс. 2013 року, довідкова інформація про діяльність ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", параметри випуску облігацій, інша необхідна внутрішня інформація, очікування IBI-Rating, а також інформація з відкритих джерел (www.ukrstat.gov.ua, www.mpe.kmu.gov.ua, www.stockmarket.gov.ua, www.dtek.com), яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів корпоративної сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua