Друк

Кредитний рейтинг облігацій ТОВ "ТИТАН-ЗБЕРІГАЧ" серії B підтверджений на рівні uaBBB-

02.09.2013

IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу іменних відсоткових облігацій серії В ТОВ "ТИТАН-ЗБЕРІГАЧ" на рівні uaВВВ- з прогнозом рейтингу "негативний".

Підтвердження кредитного рейтингу боргового інструменту обґрунтоване факторами, які відмічалися IBI-Rating раніше, а саме: належністю Емітента до юридично неоформленої групи "VS Energy International Ukraine" та порукою однієї з компаній цієї групи - ПАТ "Кіровоградобленерго" (кредитний рейтинг - uaBBB+). Також рейтингове агентство відмічає значний обсяг дебіторської заборгованості, яка представлена векселями обмеженого кола контрагентів, одночасно зі суттєвим обсягом кредиторської заборгованості самого Емітента, сформованої векселями останнього, та концентрацію за окремими видами цінних паперів, що наражає Емітента на відчутно більші ризики у разі невиконання одним із контрагентів своїх зобов’язань. Крім того, Емітент не має ліцензій для здійснення основної діяльності. Емітент працює на фінансовому ринку, який відрізняється підвищеною вразливістю до впливу кризових явищ в економіці, яка призвела до збиткової діяльності упродовж останнього року.

Позитивно на кредитний рейтинг може вплинути: покращення капіталізації Емітента, диверсифікація портфеля цінних паперів. Негативно на кредитний рейтинг може вплинути: збільшення концентрації портфеля цінних паперів, погіршення платоспроможності (ліквідності) Емітента або Поручителя, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ТОВ "ТИТАН-ЗБЕРІГАЧ", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010 2012 рр. та за I квартал 2013 року, планові показники діяльності до кінця 2013 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua