Друк

Кредитний рейтинг м. Одеси підтверджений на рівні uaА- зі зміною прогнозу

01.10.2013
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Одеси на рівні uaА- зі зміною прогнозу ‘‘стабільний’‘ на ‘‘позитивний’‘.

На зміну прогнозу кредитного рейтингу міста вплинуло певне покращення більшості показників соціально-економічного розвитку міста на фоні їхнього скорочення в Україні, виважена політика запозичень, яку проводить місто в останні роки, та очікуване зниження боргового навантаження в 2014 році.

Кредитний рейтинг м. Одеси uaА- обумовлений значенням міста як економічного центру південної частини України, а також високим рівнем бюджетної забезпеченості міста та високою диверсифікацією доходної частини бюджету міста. Одеська міська рада протягом I півріччя 2013 року забезпечила своєчасне обслуговування боргових зобов'язань, а також достроково погасила частину запозичення 2007 року. Рейтингове агентство відмічає помірний рівень прямого боргового навантаження на бюджет міста та наявний короткостроковий характер прямого боргу міської ради, номінованого в іноземній валюті. Також спостерігається тенденція до скорочення позичок з Єдиного казначейського рахунку, втім, деяка залежність бюджету міста від них зберігається. Необхідність здійснення значних капіталовкладень в місцеву інфраструктуру все ще має місце через високий рівень зношеності основних засобів, в тому числі житлового фонду, об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури міста.

Позитивно на кредитний рейтинг м. Одеси можуть вплинути: сталий ріст доходної частини бюджету міста, перевищення загальноукраїнських показників соціально-економічного розвитку; зниження валютних ризиків та скорочення боргового навантаження на бюджет міста. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Одеси, у тому числі: річна казначейська звітність за період 2010-2012 рр. та за I півріччя 2013 року, планові показники соціального, економічного розвитку та бюджету міста, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів муніципальної сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua