Друк

Кредитний рейтинг АТ "ІМЕКСБАНК" підтверджено на рівні uaВВВ+

20.03.2013

IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ "ІМЕКСБАНК" на рівні uaBBB+ зі зміною прогнозу зі "стабільного" на "позитивний".

Підтверджений кредитний рейтинг відображає: прийнятні показники капіталізації Банку та очікуване збільшення статутного капіталу; збереження доброї диверсифікації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками; прийнятну диверсифікацію ресурсної бази Банку за основними кредиторами, не враховуючи коштів регулятора, та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками; значний обсяг коштів, залучених від регулятора, та залежність подальшого розвитку Банку від виконання Програми фінансового оздоровлення; збалансованість активів та пасивів за строками до погашення до 31 дня; високі показники ефективності діяльності; інформаційну відкритість та прозорість.

На зміну прогнозу кредитного рейтингу вплинули: розвиток Банку та покращення окремих фінансових показників; виконання Програми фінансового оздоровлення; очікуване збільшення статутного капіталу; зменшення питомої ваги коштів, залучених від НБУ, у зобов’язаннях Банку.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: подальше зменшення питомої ваги коштів, залучених від НБУ, у зобов’язаннях Банку; покращення якості активів та збереження диверсифікації як ресурсної бази, так і клієнтського кредитного портфеля в наступних періодах. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: збільшення обсягів коштів, залучених від НБУ; погіршення платоспроможності (ліквідності); зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, що може негативно відобразитись на фінансових показниках; погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ "ІМЕКСБАНК", в тому числі: фінансова звітність за 2009-2012 рр., планові показники діяльності на 2013 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua