Друк

Кредитний рейтинг АТ «БМ Банк» підтверджений на рівні uaBBB+

28.12.2012

IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ "БМ Банк" на рівні uaBBB+ з прогнозом "стабільний".

Підтверджений кредитний рейтинг відображає підтримку з боку акціонерів АТ "БМ Банк" та очікуване збільшення його статутного капіталу. Також на рівень кредитного рейтингу вплинуло збереження концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику, та значна концентрація ресурсної бази, яка обмежує фінансову гнучкість і підвищує ризик ліквідності Банку. Банк залишається чутливим до ринкового ризику через низьку якість портфеля цінних паперів. Протягом аналізованого періоду діяльність АТ "БМ Банк" залишалась збитковою, а показники ефективності діяльності низькими. В той же час Банк демонстрував інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, збільшення чистого операційного доходу та зниження обсягу загальних адміністративних витрат. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, подальше зниження показників ефективності діяльності, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ "БМ БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2011 рр. та за три квартали 2012 року, планові показники діяльності до кінця 2012 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua