Друк

Кредитні рейтинги ПАТ ’‘КБ ’‘ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА’‘ та облігацій серії С підтверджені на рівні uaВВВ+

27.12.2013
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ ’‘КБ ’‘ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА’‘ та кредитного рейтингу іменних відсоткових облігацій серії С на рівні uaВВВ+ з прогнозом ’‘стабільний’‘.

Підтвердження рівня кредитного рейтингу позичальника та рівня кредитного рейтингу боргового інструменту ПАТ ‘‘КБ ‘‘ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА’‘ обумовлене збереженням протягом аналізованого періоду прийнятних показників капіталізації фінансової установи. Також Рейтингове агентство спостерігає збереження прийнятної диверсифікації ресурсної бази Банку за основними кредиторами, без урахування коштів регулятора, та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Значна концентрація клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. Також спостерігається збереження залежності подальшого розвитку Банку від виконання взятих на себе зобов’язань перед НБУ через наявність у зобов’язаннях Банку коштів, залучених від регулятора. Активи та пасиви кредитно-фінансової установи збалансовані за строками до погашення до 31 дня. Показники ефективності діяльності ПАТ ‘‘КБ ‘‘ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА’‘ зберігаються на високому рівні.

Позитивно на кредитні рейтинги можуть вплинути: зменшення питомої ваги коштів, залучених від НБУ у зобов’язаннях Банку, зниження концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Негативно на кредитні рейтинги можуть вплинути: збільшення обсягів коштів, залучених від НБУ, погіршення платоспроможності (ліквідності), зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, що може негативно позначитись на фінансових показниках, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ ‘‘КБ ‘‘ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА’‘, в тому числі: річна фінансова звітність за 2010–2012 рр. та за 3-и квартали 2013 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua