Друк

Кредитні рейтинги ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" та облігацій серій А, В підтверджено на рівні uaBBB-

17.09.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" та кредитного рейтингу іменних відсоткових облігацій серій А та В емітента ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" на рівні uaВВВ- з прогнозом "стабільний".

Підтвердження кредитних рейтингів обумовлене збереженням високих показників капіталізації та достатніх значень показників ліквідності Банку. Чутливість фінансової установи до кредитних ризиків зберігається через значну концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Також Рейтингове агентство відмічає наявність суттєвої концентрації ресурсної бази Банку за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Активи та пасиви ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" збалансовані за строками до погашення. Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитні рейтинги можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитні рейтинги можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ", в тому числі: річна фінансова звітність за червень-грудень 2013 року та І півріччя 2014 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2014 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua