Друк

Кредитні рейтинги облігацій серій А та В емітента ТОВ ’‘БС РІЕЛТІ ГРУП’‘ оновлено на рівні uaBBB, прогноз ‘‘стабільний’‘

29.05.2013
IBI-Rating повідомляє про оновлення довгострокових кредитних рейтингів іменних відсоткових забезпечених облігацій серій А та В емітента ТОВ ’‘БС РІЕЛТІ ГРУП’‘:
  • кредитний рейтинг облігацій серії А ТОВ ’‘БС РІЕЛТІ ГРУП’‘ - підвищено до рівня uaBBB, прогноз ‘‘стабільний’‘;
  • кредитний рейтинг облігацій серії В ТОВ ’‘БС РІЕЛТІ ГРУП’‘ - підтверджено на рівні uaBBB, прогноз ‘‘стабільний’‘.

У зв’язку зі змінами у найменуванні Емітента (з ТОВ ’‘Бізнес центр ’‘Примор’я’‘ на ТОВ ’‘БС РІЕЛТІ ГРУП’‘) та приєднанням до нього ТОВ ’‘Бізнес-центр ’‘Шевченківський’‘, ТОВ ’‘БС РІЕЛТІ ГРУП’‘ стало правонаступником усіх прав та обов’язків ТОВ ’‘Бізнес-центр ’‘Шевченківський’‘. Зокрема, зобов’язання за відсотковими облігаціями серії А емітента ТОВ ’‘Бізнес-центр ’‘Шевченківський’‘ перейшли до ТОВ ’‘БС РІЕЛТІ ГРУП’‘.

Основним фактором, що впливає на рівень кредитних рейтингів боргових зобов’язань, є наявність поручительства АТ ’‘ІМЕКСБАНК’‘ (кредитний рейтинг на рівні uaBBB+, прогноз ‘‘позитивний’‘) за виплатою відсоткового доходу, погашення та викупу облігацій. Згідно публічної інформації, Емітент, як і Поручитель, входять до юридично неоформленої групи ‘‘Примор’є’‘, яку очолює фізична особа Клімов Л. М. Крім того, на кредитні рейтинги боргових інструментів ТОВ ’‘БС РІЕЛТІ ГРУП’‘ має вплив: зростання фінансових результатів та покращення показників фінансової стійкості Емітента, останнє відбулося внаслідок проведеного злиття компаній та збільшення обсягу власного капіталу, який на 31.03.2013 р. становив 426,4 млн. грн. Результати фінансово-господарської діяльності ТОВ ’‘БС РІЕЛТІ ГРУП’‘ залишаються нестабільними, що зумовлено значним обсягом операцій з цінними паперами. Також слід відзначити прийнятне боргове навантаження Емітента та високу чутливість ринку оренди комерційної нерухомості, на якому здійснює свою діяльність Емітент, до економічної ситуації в країні.

Позитивно на кредитні рейтинги можуть вплинути: зростання доходів Емітента за одночасного покращення показників ефективності діяльності, зниження боргового навантаження. Негативно на кредитні рейтинги можуть вплинути: зниження кредитоспроможності Поручителя (АТ ’‘ІМЕКСБАНК’‘) та погіршення загальноекономічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження було використано матеріали, отримані від ТОВ ‘‘БС РІЕЛТІ ГРУП’‘, в тому числі: фінансова звітність за 2012 рік та І квартал 2013 року, довідкова інформація про діяльність ТОВ ’‘БС РІЕЛТІ ГРУП’‘, інформація про випуски облігацій серій А та В, інша необхідна внутрішня інформація, звітність АТ ’‘ІМЕКСБАНК’‘ за 2012 рік, очікування IBI-Rating, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів корпоративної сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua