Друк

Кредитний рейтинг ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" підтверджено на рівні uaВВВ-

04.04.2013

IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" на рівні uaВВВ-, прогноз "стабільний".

Підтверджений кредитний рейтинг ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" відображає: збереження високих показників капіталізації Банку; збереження концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику; збереження значної концентрації ресурсної бази та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, що обмежує фінансову гнучкість і підвищує ризик ліквідності; високі показники ліквідності та збалансованість активів та пасивів за строками до погашення належним чином; низькі показники ефективності діяльності; інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, збереження темпів розвитку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, подальше зниження прибутковості та показників ефективності діяльності, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни в цілому.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "РАДИКАЛ БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010-2012 рр., планові показники діяльності на 2013 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За
додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua