Друк

Кредитний рейтинг ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" підтверджено на рівні uaBBB+

17.06.2013

IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" на рівні uaВВВ+, прогноз рейтингу "стабільний".

Підтверджений кредитний рейтинг відображає збереження високих показників капіталізації Банку. Також зберігається чутливість Банку до кредитних ризиків через суттєву концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. IBI-Rating відмічає достатню диверсифікацію клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками та достатні значення показників ліквідності. Діяльність протягом аналізованого періоду не була прибутковою, показники ефективності діяльності залишалися на низькому рівні. Активи та пасиви Банку збалансовані за строками до погашення до 31 дня. Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, підвищення показників ефективності та прибуткова діяльність, реалізація стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни в цілому.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "Перший Інвестиційний Банк", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2012 рр. та 1-го кварталу 2013 року, планові показники діяльності до кінця 2013 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua