Друк

Кредитний рейтинг ПАТ "БАНК 3/4" підтверджено на рівні uaВВВ

10.04.2013

IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "БАНК 3/4" на рівні uaBBB з прогнозом "стабільний".

Підтверджений кредитний рейтинг відображає динамічний розвиток Банку протягом року, який сприяв збільшенню його клієнтської бази. Однак спостерігається недостатній розвиток регіональної мережі ПАТ "БАНК 3/4" та карткового бізнесу. Також зберігається значний обсяг неробочих активів, уразливість Банку до кредитних ризиків через виключну концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками та значна концентрація ресурсної бази, яка обмежує фінансову гнучкість і підвищує ризик ліквідності. У зобов’язаннях Банку зберігається значний обсяг міжбанківських ресурсів за відсутності суттєвої залежності від них. Показники ліквідності високі, а активи та пасиви збалансовані за строками до погашення. Крім того, Банк демонструє високі показники ефективності діяльності.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками; зниження концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, зниження концентрації портфеля цінних паперів за емітентами та реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: зниження платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, зниження показників ефективності діяльності, подальше збільшення обсягу неробочих активів, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни в цілому.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "БАНК 3/4", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010–2012 рр., планові показники діяльності на 2013 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua