Друк

Кредитний рейтинг м. Одеси підвищено до рівня uaА-

23.04.2013

IBI-Rating повідомляє про підвищення кредитного рейтингу м. Одеси до рівня uaА-, прогноз "стабільний".

Кредитний рейтинг м. Одеси відображає його значення як економічного центру південної частини України. В 2012 р. місто покращило ряд показників соціально-економічного розвитку. Успішний соціально-економічний розвиток та ефективна бюджетна політика місцевої влади дають можливість підтримувати високий рівень бюджетної забезпеченості за помірного рівня прямого боргового навантаження на бюджет. Доходна частина бюджету міста добре диверсифікована. Разом з тим спостерігається збереження залежності бюджету міста від позичок з Єдиного казначейського рахунку та все ще низькі показники ліквідності. Також зберігається необхідність здійснення значних капітальних вкладень в місцеву інфраструктуру у зв’язку з високим рівнем зношеності основних засобів, в тому числі житлового фонду, об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури міста.

Підвищення кредитного рейтингу міста за результатами 2012 р. обумовлено зниженням боргового навантаження на міський бюджет за активної політики місцевої влади, спрямованої на зменшення боргового тиску; скороченням валютних ризиків у зв’язку з достроковим погашенням частини боргу, номінованого в іноземній валюті, а також зростанням більшості показників економічного та соціального розвитку протягом звітного періоду, що може розглядатися, як стала тенденція.

Позитивно на кредитний рейтинг м. Одеси можуть вплинути: сталий ріст доходної частини бюджету міста; перевищення загальноукраїнських показників соціально-економічного розвитку; зниження боргового навантаження. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Одеси, у тому числі: річна казначейська звітність за період 2010-2012 рр., планові показники соціального та економічного розвитку та бюджету міста, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів муніципальної сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua