Друк

Кредитні рейтинги ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" та облігацій серії С визначено на рівні uaВВВ+

03.06.2013

IBI-Rating повідомляє про визначення кредитного рейтингу ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" та кредитного рейтингу іменних відсоткових облігацій серії С на рівні uaВВВ+ з прогнозом "стабільний".

Визначені кредитні рейтинги відображають, в першу чергу, прийнятні показники капіталізації Банку та очікуване збільшення статутного капіталу. Також потрібно відмітити, що Банк протягом тривалого часу підтримує зайняту ринкову позицію та активно розвиває регіональну мережу – на сьогоднішній день Банк має представництва в усіх регіонах України. Проте спостерігається залежність подальшого розвитку Банку від виконання взятих Банком на себе зобов’язань перед НБУ через наявність у зобов’язаннях Банку коштів, залучених від НБУ. Також IBI-Rating відмічає прийнятну диверсифікацію ресурсної бази Банку за основними кредиторами, без урахування коштів регулятора, та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Недостатня диверсифікація клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. Активи та пасиви Банку збалансовані за строками до погашення до 31 дня. Також Банк демонструє прийнятні показники ефективності діяльності.

Позитивно на кредитні рейтинги можуть вплинути: зменшення питомої ваги коштів, залучених від НБУ у зобов’язаннях Банку; збільшення диверсифікації клієнтського кредитного портфеля. Негативно на кредитні рейтинги можуть вплинути: суттєве збільшення обсягів коштів, залучених від НБУ; погіршення платоспроможності (ліквідності); зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, що може негативно відобразитись на фінансових показниках, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни в цілому.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА", в тому числі: річна фінансова звітність за 2009–2012 рр., планові показники діяльності на 2013 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua